Skip til hoved indholdet
    Hjem Trivsel Rettighedsskolen

Rettighedsskolen

Vi er en Rettighedsskole. Det betyder, at vi tematiserer børns rettigheder og børns indflydelse på beslutninger, der træffes. Vi oplever, at det giver børnene et særligt selvværd og en følelse af ansvar, at blive set, hørt og respekteret på denne måde. 

Fokus på børns rettigheder

På Rettighedsskoler er det helt essentielt at få skabt positive fællesskaber og forstærke inklusion gennem fællesskabet. Det handler blandt andet om at bruge tid på samtaler om, hvordan vi skal være sammen for at have det godt.

På Peter Willemoesskolen vil vi gerne sikre at alle børn trives. Ved at sætte fokus på børns rettigheder, oplever vi at alle – både børn og voksne, bliver mere lyttende og forstående overfor hinanden. Arbejdet med Børnekonventionen og børns rettigheder skaber bedre rammer for inklusion og fællesskaber på vores skole.

Hvert år laver Rettighedsrådet, som består af børn og voksne, en trivselsundersøgelse (baseline) på skolen, som alle skal svare på. Resultaterne af undersøgelsen skaber udgangspunktet for skolens rettighedsmoduler, hvor der bliver sat fokus på det, skolens elever udtrykker ønske om at få kigget på. Vi har bl.a. arbejdet med skolens kantine, toiletkultur, utryghed på legepladsen, støj i klasserne, sprogbrug mm. 

Vi har også en årlig rettighedsuge, hvor vi arbejder med børns rettigheder i andre lande. Vi har bl.a. arbejder med SOS-børnebyerne, Børn i Grønland og Gadebørn i Brasilien. Børn profiterer af at kende deres egne rettigheder, det giver dem et bedre udgangspunkt for at sætte sig ind i andres rettigheder. Fokus på børns rettigheder giver eleverne lyst til at forbedre vilkårene for alle børn, så alle trives og har det godt.

Peter Willemoesskolen
Skelvej 29
5610 Assens

Telefon: 64 74 77 95
peterwillemoesskolen@assens.dk

Nyttige links