Skip til hoved indholdet
    Hjem Trivsel Fællesskab i dagligdagen

Fællesskab i dagligdagen

Peter Willemoesskolen er ikke større end, at vi alle kender hinanden. Vi går op i, at vi har det godt sammen på skolen. En vigtig forudsætning for dette er, at vi alle respekterer mangfoldighed og forskellighed.

Vi arbejder aktivt for, at styrke fællesskabet i klasserne. Vi arbejder systematisk med klassecharter/samværsregler som udarbejdes ved skoleårets start i samarbejde mellem elever og lærere.

Hos os, har alle klasser en venskabsklasse, som der laves aktiviteter sammen med. Dette er en vigtig brik i vores arbejde med at skabe tryghed og trivsel på skolen. De mindste elever drager stor fordel af, at kende de større elever når der skal leges i frikvartererne. Hos os afvikles der både fri leg og voksenstyrede aktiviteter i frikvarteret. Vi afvikler månedlige fællessamlinger hvor de små og store elever samles og sætter fokus på udvalgte temaer. Hver klasse er ansvarlig for indholdet ved en fællessamling om året.

Vi har både et elevråd samt et rettighedsråd. Både elevråd og rettighedsråd bidrager til at skabe fundamentet for en tæt og åben dialog mellem børn og ansatte. Vi tror på, at det styrker elevernes trivsel når deres stemme høres og når de får direkte indflydelse på planlægningen af undervisningen.

Vi er ligeledes overbeviste om at dialogen med forældrene er afgørende for elevernes trivsel. Vi arbejder derfor ud fra, at alle tager et fælles ansvar for skolelivet, ved til enhver tid, at bruge en god, respektfuld og saglig omgangstone.

Peter Willemoesskolen
Skelvej 29
5610 Assens

Telefon: 64 74 77 95
peterwillemoesskolen@assens.dk

Nyttige links