Skip til hoved indholdet

Specialklasser

Peter Willemoesskolen har tre specialklasser i vores specialafdeling. Eleverne som går i specialklasserne visiteres til tilbuddet via deres distriktsskoler.  Vi har i alt 25 pladser i specialklasserne.
MIKL – 1-5. klasse
UKL1 – 6-7. klasse
UKL2 – 8-10. klasse

Vi har elever med generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle udfordringer som ADHD, autisme og tourettes. Vi forsøger at fordele klasserne i nogenlunde lige store klasser, ca. 8-9 elever i hver klasse. Vi inddeler klasserne efter elevernes alder.
Klasserne ligger i forbindelse med skolens almenklasser. Vi prioriterer, at eleverne også får mulighed for, at skabe relationer til børn i almendelen. 

Vi arbejder med udgangspunkt i anerkendelse og et rummeligt sprog. Vi har fokus på at lære eleverne om balance mellem rum og ro. Vi arbejder med tydelige og faste rammer for undervisningen, der tilrettelægges struktureret. Vi er omstillingsparate og klar til at gribe situationer, hvor tingene ikke nødvendigvis går som planlagt.

I klasserne arbejder vi på at skabe en tydelig klassekultur. Vi ved at ro er afgørende for elevernes overblik og oplevelse af tryghed. Vi arbejder med udgangspunkt i at styrke elevernes udviklingspotentiale. Vi tror at glade børn lærer bedst.  Derfor gør vi meget ud af det sociale fællesskab i klasserne og fællesskabet på tværs af specialklasserne trives.

I specialklassen tager vi på 3-4 dagsudflugter i løbet af skoleåret. Turene kan gå til oplevelser, men det kan også være udflugter til museer og videnscentre.  

Vi prioriterer, at eleverne i specialrækken undervises af få kendte voksne. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte elevs faglige ståsted. Eleverne har en varieret fagrække, hvor de undervises i alle folkeskolens fag, medmindre der laves særlige aftaler om andet.

Vi har et tæt samarbejde med relevante ressourcepersoner omkring børnene, så vi kan skabe en god skolegang for alle vores børn. En tæt tydelig og hyppig kommunikation mellem hjemmet og os, prioriteres som en vigtig tilgang til eleverne.

Hvis det er muligt for en elev, at deltage i en almen klasse i enkelte fag, så laver vi en plan for dette sammen med eleven og forældrene. Eleverne gives således mulighed for, at deltage i eksempelvis matematik og/eller dansk i en alderssvarende klasse. Ønsker en elev at gå til afgangsprøve i 9. klasse, samarbejdes der med lærerne i almendelen om dette.  

Vi har et tæt samarbejde med en uddannelsesvejleder fra UUO, som er særligt tilknyttet specialklasserne. Vi samarbejder om at lave en uddannelsesplan for alle eleverne i de ældste klasser. I specialklasserne er der ligeledes gode muligheder for at komme i praktik i flere uger af skoleåret, eller også på faste dage i ugen spredt ud over hele året. Praktikforløb kan planlægges for elever på 8. – 10. klasse. I samarbejde med uddannelsesvejlederen sørger klassens team for, at der laves en uddannelsesplan for elever, som ikke er i stand til at tage 9. klasses afgangsprøve, således sikres alle at der ligger en plan for uddannelse efter folkeskolen

Vi har to minibusser på skolen, til at hente og bringe specialrækkens børn. Vi arbejder målrettet med, at selvstændiggøre børnene. Vi ønsker derfor om muligt at børnene selv lærer at finde vej i skole. Mange af vores elever tager selv cyklen eller bussen til og fra skolen, det er vigtig træning.

Peter Willemoesskolen
Skelvej 29
5610 Assens

Telefon: 64 74 77 95
peterwillemoesskolen@assens.dk

Nyttige links