Skip til hoved indholdet
    Hjem Ny elev 7. klasse

7. klasse

Peter Willemoesskolen er overbygningsskole for Salbrovadskolen. Vi modtager eleverne når de skal gå i 7. klasse. 

Vi har et stærkt og tæt samarbejde med Salbrovadskolen om denne overgang. Faktisk så indleder vi samarbejdet allerede når eleverne går i 4. klasse. Vi prioriterer vores fællesskaber meget højt, og i 4. og 5. klasse tager vi til svømmeundervisning sammen. Vi ved at det for nogle elever falder helt naturligt med et skoleskift, men for andre elever kan det være en svær og uoverskuelig tanke.

I løbet af 6. klasse intensiverer vi vores samarbejde med Salbrovadskolen. Lærere fra begge skoler mødes ved skoleårets start, hvor der planlægges fællesaktiviteter for eleverne i løbet af det kommende skoleår. Vi gennemfører både faglige og sociale aktiviteter, således eleverne får mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Vores erfaring fortæller os, at det er en vigtig investering og at det skaber grobund for et styrket klassefællesskab, når eleverne starter i 7. klasse. 

Forud for skolestart i 7. klasse, mødes lærerne fra Salbrovadskolen med de kommende klasselærere til et overleveringsmøde med fokus på, at elever og forældre oplever en god og glidende overgang til deres nye skole. Ved dette møde sættes bl.a. fokus på elever med ordblindhed, klasserumskultur og lign.

I starten af 7. klasse arrangerer klassens lærere forskellige sociale aktiviteter, samt en ”ryste sammen tur”. 

I 7. – 9. klasse overgår elever på Peter Willemoesskolen til konceptet ”bring your own device”. Vi opfordrer derfor til, at eleverne tager deres egen PC med og bruger den i undervisningen. Vi prioriterer at eleverne trænes grundigt i at bruge deres IT-hjælpeværktøjer, det understøtter udviklingen af deres faglige færdigheder. 

I Assens kommune foregår indskrivningen til 7. klasse digitalt og indskrivningsfristen er medio november. Den præcise dato kan læses på Assens Kommunes hjemmeside via dette link:

Assens Kommunes information om indskrivning

 

Kontakt skolen - tlf.: 64 74 77 95

 

 

Peter Willemoesskolen
Skelvej 29
5610 Assens

Telefon: 64 74 77 95
peterwillemoesskolen@assens.dk

Nyttige links