Trivsel

Fokus på børns rettigheder

På Rettighedsskoler er det helt essentielt at få skabt positive fællesskaber og forstærke inklusion gennem fællesskabet. Det handler blandt andet om at bruge tid på samtaler om, hvordan vi skal være sammen for at have det godt.

Peter Willemoesskolen blev certificeret UNICEF Rettighedsskolen i juni 2021.

På Peter Willemoesskolen vil vi gerne sikre at alle børn trives. Ved at sætte fokus på børns rettigheder, oplever vi at alle – både børn og voksne, bliver mere tolerante overfor hinanden. Arbejdet med Børnekonventionen og børns rettigheder skaber bedre rammer for inklusion og fællesskaber på vores skole.

Hvert år laver Rettighedsrådet, som består af børn og voksne, en trivselsundersøgelse på skolen, som alle skal svare på. Resultaterne af undersøgelsen skaber udgangspunktet for skolens Rettighedsmoduler, hvor der bliver sat fokus på det, skolens elever giver udtryk for ikke fungerer. Vi har bl.a. arbejdet med skolens kantine, toiletkultur, utryghed på legepladsen, støj i klasserne, sprogbrug mm. 

Vi har også en årlig Rettighedsuge, hvor vi arbejder med Børns rettigheder i andre lande. Vi har bl.a. arbejder med SOS-børnebyerne, Børn i Grønland og Gadebørn i Brasilien. Når børn kender deres egne rettigheder, så kender de også andres. Fokus på børns rettigheder giver eleverne lyst til at forbedre vilkårene for alle børn, så alle trives og har det godt.