Trivsel

Trivsel

God trivsel er forudsætningen for god læring. Det er vigtigt for os, at eleverne er glade for at komme i skole og være på skolen.

I vores optik starter god trivsel med, at hver elev bliver set og hørt. Derfor har vi tilsluttet os Unicefs koncept om rettighedsskoler. 

Rettighedsskolen

Vi er en Rettighedsskole. Det betyder, at vi tematiserer børns rettigheder og børns indflydelse på beslutninger, der træffes. Vi oplever, at det giver børnene et særligt selvværd og en følelse af ansvar, at blive set, hørt og respekteret på denne måde. 

Fællesskab i dagligdagen

Peter Willemoesskolen er ikke større end, at vi kender hinanden. Og vi går op i, at have det godt sammen på skolen. Det gør vi blandt andet ved, at alle klasser har en venskabsklasse, som de laver aktiviteter sammen med. 

Lejrskoler og udflugter

Vi prioriterer højt, at eleverne kommer på ture og får oplevelser, der går ud over hverdagen på skolen. Det kan både være endagsture og ture, der med overnatning over flere dage. Ud over det faglige indhold, bidrager vores ture også altid til sammenholdet blandt eleverne. 

Kantinen

Vi har en stor kantine, hvor vores medarbejdere hver dag tilbereder frisk og lækkert mad til eleverne. Hver er der både salatbar, dagens ret og sandwiches - men ikke noget slik. Frokosten i kantinen er et vigtigt samlingspunkt for eleverne.

Gode fester! 

På Peter Willemoesskolen holder vi verdens bedste skolefest. En gang om året åbner vi skolen og inviterer alle jer forældre og søskende til en hyggelig aften.

Temaet ændrer sig, men vi har nogle traditioner som går igen år til år. I 6. årgang spiller eleverne skuespil, det er midtpunktet i festen og noget børnene ser meget frem til. Skolens kælder omdannes til spøgelseskælder af årets 7. årgang, en favorit blandt både børn og forældre, der får sig et gys i mørket.

Der er til festerne altid mulighed for at købe mad og drikke fra de mange boder, som forskellige klasser står for. Her kan man købe toast, hotdogs og kolde vand og selvfølgelig også nyde en kop kaffe og et stykke kage. Ligeså kan man nyde en medbragt picnickurv i skolens kantine.