Skolen

For hele skolen

Ordensregler der gælder for hele skolen.

Elever færdes hovedsagelig i den blok, hvor de hører hjemme. Dette gælder inden døre. Ude må elever færdes frit, hvor de har lyst.

Skolens kostpolitik gælder på hele skolens område.

Som hovedregel kan elever møde på skolen 10 minutter før skolestart og eleverne forventes at forlade skolen/gå til SFO, når de får fri.

Skolens værdiregelsæt er grundlaget og skal tænkes ind i alle øvrige regler.

Ordensregler på skolen kan ikke dække over alle mulige situationer, og der kan derfor i den enkelte klasse, blok, afdeling af skolen eller på hele skolen, laves midlertidige regler for særlige situationer. F.eks. voldsomt snefald, voldsom varme eller andet specielt, som kræver andre foranstaltninger. Her handler personalet efter den sunde fornuft og ud fra værdiregelsættet.