Skolen

Peter Willemoesskolen - Skolens målsætning

Målsætning for Peter Willemoesskolen

Vi er en afdelingsopdelt skole, der søger at skabe et inspirerende og alderssvarende pædagogisk- og fagligt miljø
Vi ønsker at skabe den lille skoles nærhed og give den store skoles muligheder
Vi ønsker, at alle som færdes på Peter Willemoesskolen skal føle sig velkomne.
Vi er en skole, som vægter kompetence, kvalitet og dialog i en fortsat proces.
 

Kompetence:

Med udgangspunkt i det faglige arbejde vil vi udvikle elevernes forskellige kompetencer.
 

Kvalitet:

I hele skolens virksomhed vil vi søge den højest mulige kvalitet
 

Dialog:

Skolens dagligdag og udvikling skabes gennem dialog og bygger på god information og tæt samarbejde.
 

Proces:

Vi arbejder systematisk med målsætning, refleksion og evaluering.