Om os

Værdier for vores arbejde

Vi vil tilbyde en hverdag, der giver alle gode muligheder for samvær, fordybelse og personlig udvikling.

Det sker gennem:

  • Faglige udfordringer.
  • Arbejdsglæde og engagement.

I hverdagen skal der være:

  • Rummelighed og mangfoldighed.
  • Gode muligheder for at skabe varige venskaber.
  • Gode fysiske rammer og aktiviteter.

Vores fælles omgangstone skal være præget af:

  • Tryghed.
  • Gensidig respekt.
  • Samarbejde.
  • Humor.
  • Anerkendelse.