Faglighed

Praktik og brobygning

I de ældste klasser gør vi en stor indsats for at hjælpe eleverne med at vælge ungdomsuddannelse på et godt og kvalificeret grundlag.

I 8. klasse har vi indført erhvervspraktik for alle elever, og forældre, lærere og UU-vejleder er behjælpelige med at finde praktikpladser.

Ligeledes er der i 8. klasse tilrettelagt et obligatorisk forløb, hvor eleverne er på såkaldte introkurser til ungdomsuddannelserne. Man deltager i 2 to-dages forløb, og man kan prøve forskellige uddannelser, lige fra de tekniske skoler og SOSU-skolen i Odense, til gymnasierne i Glamsbjerg og HTX i Odense til. Eleverne udstyres med en billet til Fynbus, og må selv finde deres vej til uddannelsesstederne.

I 9. klasserne får eleverne tilbud om at deltage i et brobygningsforløb af en uges varighed, ligeledes i diverse ungdomsuddannelser i nærområdet og i Odense. Endvidere skal eleverne i 9. klasse i erhvervspraktik efter eget valg, en uge i efteråret.

Disse aktiviteter er en del af vejledningsforløbene, som skal lede til et sikkert og velovervejet valg af ungdomsuddannelse.