Faglighed

Faglighed

Vi prioriterer fagligheden højt - med udgangspunkt i det enkelte barn.

Børnenes faglige udvikling er omdrejningspunktet for vores hverdag. Vi ser det enkelte barns potentiale og behov - og giver det passende udfordringer og støtte.

Læsning

Vi tror på, at gode læsefærdigheder danner grundlag for al videre uddannelse i livet. Derfor afsætter vi hver morgen tid til læsning i klasserne. Vi opfordrer også forældrene til at støtte deres børn i at læse derhjemme. 

Lektiecafé

Røde Kors tilbyder lektiecafé for skolens tosprogede elever fra 1. til 9. klasse. Her får eleverne hjælp til de lektier, de får for i løbet af ugen samt mulighed for at træne sprog og faglige færdigheder med en af de mange frivillige. Røde Kors arrangerer derudover aktiviteter og udflugter i løbet af året for de elever, der går i lektiecaféen.

Naturvidenskaber

Naturvidenskaberne, biologi, fysik, kemi og ikke mindst matematik, giver en forståelse af den verden vi lever i. De er også en forudsætning for mange uddannelser og erhverv. Vi prioriterer derfor, at give eleverne et højt fagligt niveau indenfor naturvidenskaberne.

Musik og kreative fag

Peter Willemoesskolen prioriterer det kreative højt.

  • Musik som fag og til morgensang med et lærerorkester og deltagende elever.
  • Billedkunst med udstillinger rundt på skolen.
  • Håndværk og design med arbejde i træ, læder, stof og andre spændende materialer.
  • Medier og programmering som valgfag for de ældste elever
  • Kreativt arbejde gennem skolefester, temauger og også gennem arbejdet som Unicef Rettighedsskole med mange kreative inputs til skue for alle ved afslutningerne af disse.

Skolen får to helt fornyede faglokaler til billedkunst og Håndværk/design i starten af 2023 og glæder sig meget til at se de unge mennesker udfolde sig kreativt på skolen hvert år.

Idræt

Idræt på Peter Willemoesskolen lægger stor vægt på fællesskab, samarbejde og fysisk udfoldelse.

De store udearealer indbyder til stor aktivitet, når vejret er til det, ligesom vores store idrætshal samt gymnastiksal flittigt bliver benyttet i de lidt koldere måneder. Dette værende både i idrætsundervisningen men også i alle frikvarterer.
Eleverne har derudover også en vis indflydelse på undervisningen ved at være med til at udvikle forskellige spil.

Valgfag

I 7. og 8. klasse har eleverne et obligatorisk valgfag, som de også går til prøve i. Derudover har de et ekstra valgfag sammen med 9. årgang.

Vi tilbyder et bredt udvalg, der spænder fra japansk og mediefag til jagttegn og idræt for piger. Nogle af valgfagene udbydes i samarbejde med Ungdomsskolen. 

Projektuger

På alle klassetrin organiserer vi hvert år en projektuge. I projektugen er det normale skema sat ud af spil, og timerne er omdøbt til projektarbejde.

Projektugerne giver eleverne muligheder for at træne en lang række færdigheder så som samarbejde, projektstyring, planlægning, fremlæggelser mv.

Praktik og brobygning

På Peter Willemoesskolen vil du blive grundigt forberedt til dit valg af ungdomsuddannelse. Du vil bl.a. komme i erhvervspraktik, og få mulighed for at snuse til forskellige ungdomsuddannelser på introkurser og brobygningsforløb.